Uw bewindvoerder in Noord-Brabant (o.a. Den Bosch, Waalwijk, Breda & Tilburg)

Voor financieel beheer, of een traject naar een (zelfstandig) schuldenvrij leven

mr. M. (Milos) Heuverling

Beschermingsbewindvoerder / Jurist

Lidmaatschappen:

  • Nederlandse beroepsvereniging voor professionele bewindvoerders (NBPB)
  • Nederlandse Juristen Vereniging (NJV)

 

Bewindvoerder inschakelen

Bij beschermingsbewind wordt de financiële administratie vaak tijdelijk beheerd, bijvoorbeeld bij schulden. Het kan echter ook voor komen dat de financiële administratie voor onbepaalde tijd wordt beheerd. In principe begeleiden wij onze cliënten naar zelfredzaamheid en zal het beschermingsbewind uiteindelijk, zodra een cliënt zijn of haar administratie zelf kan beheren, beëindigd worden. Dit is helaas niet voor iedere cliënt een haalbare kaart, bijvoorbeeld voor cliënten met een verstandelijke beperking. Dit zal altijd met de cliënt en/of zijn of haar eventuele begeleider(s) besproken worden. Om de 3 maanden wordt het bewind door ons geëvalueerd. Mocht het bewind niet langer nodig lijken te zijn, overleggen we dit met de cliënt en eventueel met zijn of haar hulpverleners.

Wij werken samen met verschillende bewindvoerders en juristen/advocaten binnen Nederland. Dankzij deze samenwerking kunnen wij onze kennis delen en informatie verzamelen die in het belang van de cliënt kan zijn. Ook kan er snel actie worden ondernomen op juridisch gebied. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan het laten instellen van een bezwaar tegen de weigering van een uitkering, of beroep aantekenen tegen een weigering  toelating tot de WSNP.

Werkgebied bewindvoering

Ons werkgebied is Noord-Brabant. Denk hierbij onder andere aan de regio’s Den Bosch, Waalwijk, Tilburg en Breda. Onze werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit Drunen en Waalwijk. Wij werken met huisbezoeken en komen bij de cliënt thuis of op de instelling waar deze verblijft. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij ook afspreken op de locatie van de hulpverlenende instantie.

Kennismaking bewindvoerder

Mocht u beschermingsbewind overwegen voor uzelf of iemand anders, kunt u contact opnemen met ons voor een geheel vrijblijvende kennismaking. Dit gesprek duurt over het algemeen ongeveer een half uur. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over beschermingsbewind en kunt u uiteraard vragen stellen. Met deze informatie kunt u vervolgens zelf besluiten of u om beschermingsbewind wil verzoeken of niet.

Op deze website kunt u veel informatie vinden over beschermingsbewind in het algemeen en onze werkwijze in het bijzonder. Kijk gerust eens rond en neem vooral contact op indien u nog vragen heeft.