Uw bewindvoerder in Noord-Brabant (o.a. Den Bosch, Waalwijk, Breda & Tilburg)

Voor financieel beheer, of een traject naar een (zelfstandig) schuldenvrij leven.
 

Beschermingsbewind


Wat kunt u van een beschermingsbewindvoerder verwachten?

Zoals de naam al doet vermoeden is het beschermingsbewind met name bedoelt om de cliënt te beschermen.  De bewindvoerder houdt een oogje in het zeil, zodat anderen geen misbruik maken van de cliënt. Daarnaast zorgt hij ervoor dat de kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt.

De beschermingsbewindvoerder neemt (zover nodig) de financiële administratie over van de cliënt en kan verschillende financiële zaken regelen en betalen namens de cliënt. Denkt u hierbij onder andere aan verzekeringen, vaste lasten, de inkomstenstroom, de belastingaangiftes en bijvoorbeeld het aanvragen van toeslagen e.d. De betrokken instanties, ook schuldeisers, kunnen verzocht worden om voortaan de post aan de bewindvoerder toe te zenden in plaats van aan de cliënt. Dit zodat de bewindvoerder zo zelfstandig mogelijk kan opereren in het belang van de cliënt en zoveel mogelijk taken (volledig) over kan nemen.

In veel gevallen zal de beschermingsbewindvoerder, zeker in het begin, zoveel mogelijk zaken uit handen nemen. Bij de benoeming van een beschermingsbewindvoerder verliest de cliënt de beschikkingsbevoegdheid over zijn of haar financiën. Bijvoorbeeld een nieuw telefoonabonnement afsluiten kan dan alleen nog met toestemming van de bewindvoerder. De bewindvoerder zal bepaalde uitgaven weigeren als de cliënt hier geen geld voor heeft of als het geld ergens anders voor gebruikt moet worden (bijvoorbeeld de huur). Op termijn is het echter altijd het uitgangspunt om de cliënt zelfredzaam te maken en gaandeweg steeds meer verantwoordelijkheid te geven. Uiteraard tenzij de cliënt hier niet toe in staat is.

Onze cliënten zijn in principe niet langer in staat om zelf hun financiën te beheren. Dit kan zo gekomen zijn door een geestelijke of verstandelijke handicap, ouderdom, ziekte, een verslaving of door een andere oorzaak. Op dat moment is er de keuze tussen het aanwijzen van een kennis of een familielid als beschermingsbewindvoerder, en het uitbesteden van het werk aan een professionele beschermingsbewindvoerder. Wij worden met name binnen de regio's Waalwijk, Tilburg, Heusden en Den Bosch ingeschakeld, maar werken binnen heel Brabant.

Professionele bewindvoerder?

Omdat financiële zaken ingewikkeld kunnen zijn, vaak tijdrovend en eveneens vaak tot onderlinge spanningen kunnen leiden, kiezen veel mensen er voor om hier hun familie niet mee te belasten maar om een professionele beschermingsbewindvoerder in te schakelen. Een professionele beschermingsbewindvoerder wordt gecontroleerd door de Rechtbank en moet aan allerlei eisen voldoen voordat hij of zij benoemd kan worden.

Verzoek bewindvoering

Indien u een beschermingsbewindvoerder in wilt schakelen, zal deze moeten worden toegewezen door de rechtbank. Het verzoek tot aanstelling van de bewindvoerder wordt samen met u opgesteld tijdens of na het eerste gesprek. Zodra de bewindvoerder is aangesteld zal de rechtbank toezicht uitoefenen op de werkzaamheden van de bewindvoerder en zal de bewindvoerder regelmatig verantwoording af moeten leggen.

Rechtspraak.nl heeft een filmpje gemaakt met wat uitleg over beschermingsbewindvoering. U kunt dit filmpje HIER bekijken.