Uw bewindvoerder in Noord-Brabant (o.a. Den Bosch, Waalwijk, Breda & Tilburg)

Voor financieel beheer, of een traject naar een (zelfstandig) schuldenvrij leven.
 

Sepio Bewindvoering

 
Welkom op de website van Sepio Bewindvoering. Ons kantoor bevindt zich in Waalwijk (zie ons werkgebied onder aan deze pagina) en biedt beschermingsbewind aan voor mensen die zelf hun geldzaken niet meer (goed) kunnen beheren. Wij verlenen onze diensten op een verantwoorde manier en met oog voor de cliënt en zijn of haar wensen. De meerwaarde van ons kantoor ten opzichte van andere kantoren is dat iedereen bij ons juridisch geschoold is. Wij merken dat wij vanwege onze scholing en ervaring in o.a. de advocatuur, bepaalde zaken sneller op kunnen pakken en actie kunnen ondernemen. Dit is ook van meerwaarde in dossiers zonder schulden, immers is de wet overal van toepassing. Denk bijvoorbeeld ook aan toeslagen, kwijtscheldingen, uitkeringen (en het intrekken daarvan). Wij werken met name binnen de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand, 's-Hertogenbosch, Heusden, Tilburg en Breda. Uitzonderingen zijn echter mogelijk, neem zeker even contact op om uw situatie vrijblijvend met ons te bespreken.

Op deze website kunt u veel informatie vinden over beschermingsbewind in het algemeen en onze werkwijze in het bijzonder. Kijk gerust eens rond en neem vooral contact op indien u nog vragen heeft.

 

Wederzijds respect en elkaar in zijn of haar waarde laten is erg belangrijk voor een goede samenwerking.
Ieder heeft een eigen verhaal.

Bewindvoerder inschakelen

Bij beschermingsbewind wordt de financiële administratie van de cliënt vaak tijdelijk beheerd, bijvoorbeeld wanneer de cliënt schulden heeft. Het kan echter ook voorkomen dat de financiële administratie van de cliënt voor onbepaalde tijd wordt beheerd. In principe begeleiden wij onze cliënten naar zelfredzaamheid en zal het beschermingsbewind uiteindelijk, zodra een cliënt zijn of haar administratie zelf kan beheren, beëindigd worden. Dit is helaas niet voor iedere cliënt een haalbare kaart, bijvoorbeeld voor cliënten met een verstandelijke beperking. Dit zal altijd met de cliënt en/of zijn of haar eventuele begeleider(s) besproken worden. Om de drie maanden wordt het bewind door ons intern geëvalueerd. Mocht het bewind niet langer nodig lijken te zijn, dan overleggen wij dit met de cliënt en met zijn of haar eventuele begeleider(s).

Wij werken samen met verschillende andere bewindvoerders, juristen en advocaten binnen Nederland. Dankzij deze samenwerking kunnen wij onze kennis delen en informatie verzamelen die in het belang van de cliënt kan zijn. Ook kan er snel actie worden ondernomen op juridisch gebied. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan het (laten) instellen van bezwaar tegen de weigering van een uitkering, het afdwingen van de beslagvrije voet bij beslaglegging, of het aantekenen van beroep tegen een weigering tot toelating tot de WSNP.

Werkgebied bewindvoering

Ons werkgebied is Noord-Brabant. Denk hierbij onder andere aan de regio’s Den Bosch, Waalwijk, Tilburg en Breda. Onze werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit Waalwijk, tussen Drunen en Kaatsheuvel. Wij werken met huisbezoeken en komen bij de cliënt thuis of op de instelling waar deze verblijft. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij ook afspreken op de locatie van de hulpverlenende instantie.

Kennismaking bewindvoerder

Mocht u beschermingsbewind overwegen voor uzelf of iemand anders, kunt u contact opnemen met ons voor een geheel vrijblijvende kennismaking. Dit gesprek duurt over het algemeen ongeveer een half uur. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over beschermingsbewind in het algemeen, onze werkwijze, en kunt u uiteraard vragen stellen. Met deze informatie kunt u vervolgens zelf besluiten of u om beschermingsbewind wil verzoeken of niet.