Uw bewindvoerder in Noord-Brabant (o.a. Den Bosch, Waalwijk, Breda & Tilburg)

Voor financieel beheer, of een traject naar een (zelfstandig) schuldenvrij leven.
 

Werkwijze bewindvoering


Kennismaking bewindvoerder

Beschermingsbewind is een maatregel met een flinke impact. Wij vinden het dan ook belangrijk dat een cliënt eerst goed wordt ingelicht en de gelegenheid heeft om vragen te stellen voordat beschermingsbewind wordt aangevraagd. Daarom voeren wij in principe altijd éérst een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de cliënt. Een van onze bewindvoerders legt de cliënt dan uit wat beschermingsbewind is, wat de gevolgen zijn, wat de cliënt van ons kan verwachten en wat wij van de cliënt verwachten (bijvoorbeeld openheid van zaken en het aanleveren van de juiste gegevens). Dit gesprek kan ook (deels) telefonisch plaats vinden. Na dit kennismakingsgesprek volgt over het algemeen na ongeveer een week het intake-gesprek. De cliënt heeft na de kennismaking dus een week de tijd om nog eens rustig na te denken en de informatie te verwerken. Zowel de kennismaking als de hierop volgende intake met de beschermingsbewindvoerder zijn bij de cliënt thuis. Sepio bewindvoering werkt binnen de provincie Brabant-Noord, maar richt zich met name op de gebieden rondom Den Bosch, Tilburg, Breda en Waalwijk.

Intake bewindvoering

In dit gesprek proberen we samen met de cliënt en eventuele hulpverlening een zo volledig mogelijk overzicht te krijgen van de financiële situatie en eventuele schulden van de cliënt. Vervolgens spreken wij met de cliënt af hoe we het beschermingsbewind zullen starten en vullen het verzoek tot onderbewindstelling in. De bewindvoerder dient het verzoek hierna in bij de Rechtbank.

Benodigdheden
Voor de intake is het belangrijk om de volgende zaken voor te bereiden:
- Financiële stukken, waardoor een beeld van de financiële situatie ontstaat
- Akkoordverklaring familie (indien van toepassing)
- Verklaring hulpverlening omtrent de reden aanvraag beschermingsbewind (indien van toepassing)

Benoeming bewindvoerder

De rechtbank behandelt het verzoek doorgaans binnen 6 tot 8 weken. Het is mogelijk dat zowel de bewindvoerder als de cliënt worden uitgenodigd voor de zitting. Ook is het mogelijk dat de Rechtbank geen zitting houdt en de zaak schriftelijk afdoet. Dit hangt af van de rechtbank en van de omstandigheden van de specifieke zaak.

Beschermingsbewind

Na de benoeming van de beschermingsbewindvoerder start het bewind. Voor meer informatie over beschermingsbewind kijkt u hier.